Wie werken bij GoedeBuren?

De adviseurs en bemiddelaars van GoedeBuren Lochem zijn vrijwilligers die veel kennis en ervaring hebben rond coflicten tussen bewoners. Ze hebben soms in conflicten bemiddeld of waren op een andere manier betrokken bij het oplossen van problemen rond woonoverlast. Ze hebben kennis over de diverse mogelijkheden om een conflict aan te pakken Ze hebben ook inzicht in praktische en juridische mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken. Ten slotte weten ze welke organisaties u kunnen helpen.
Ze worden ondersteund door een (betaalde) medewerker van Stichting Welzijn Lochem.

kleur: 
color_w