GoedeBuren Lochem is onderdeel van Stichting Welzijn Lochem. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy van klanten, vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen.  We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit doen we conform de huidige wet- en regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De adviseurs die bij u spreekt gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Zij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan de coördinator en deze registreert die alleen voor zover die noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening.

Stichting Welzijn Lochem heeft een privacy verklaring opgesteld waarin we u op transparante wijze informeren over hoe wij (inclusief buurtbemiddeling) omgaan met uw persoonsgegevens.  In de privacy verklaring is opgenomen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

De privacy verklaring van Stichting Welzijn Lochem vindt u hier: Privacyverklaring Stichting Welzijn Lochem

Hebt u naar aanleiding van deze privacy verklaring nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Lochem: 0573-29 70 00 of per mail: info@welzijnlochem.nl